İlkelerimiz

Derneğimizin misyonu; genelde tüm topluma ve eğitim camiasına, özellikle de İmam Hatip Liseleri, mezunlarına, mensuplarına ve öğrencilerine yönelik hizmette bulunmaktır.

Bu hizmet kapsamında; sosyal, kültürel ve bilimsel çalışmalar yaparak, onların manevi birlikteliğini sağlamak ve ahlaki değerlere bağlı olarak yetişmelerini temin etmek için, eğitim, kurs, seminer, gezi ve benzeri tüm etkinlikleri planlamaktayız.

İmam Hatip Ortaokul ve Liselerinde başarılı bir düzeyde eğitim alanlar ve mezun olup yüksek öğrenime devam edenlerden gerek görülenlere maddi, manevi destek vermek ve ödüllendirmekte amaçlarımız arasındadır.
  
 Özetle;

* Toplumun manevi ve ahlaki ruhunu (İmam hatiplik ruhunu)canlandırmak ve bu amaç doğrultusunda oluşan görüş ve önerileri kamuoyuyla paylaşmak.

* Bu çalışmaları doğrudan veya diğer sivil toplum kuruluşlarıyla beraber koordineli şekilde yürütmek.  

* Çalışmalar neticesinde ortaya çıkan toplumsal bilinci basın aracılığıyla kamuoyuna ileterek düşünce ve hareket birliği oluşturmaktır.