HADİS YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

“PEYGAMBERİM ÖNDERİM” EZBERE 40 HADİS OKUMA YARIŞMASI

 

*   Yarışmaya BOLU ilinde ve ilçelerinde bulunan imam hatip ortaokulu 6.sınıf öğrencileri ve Anadolu imam hatip lisesi 10.sınıf öğrencileri katılabilir.

*   Öğrenciler hadislerin Arapça metnini ve Türkçe anlamını ezberleyecektir. Öğrenciler hadisleri rivayet edenlerden ve diğer açıklamalardan sorumlu değildir.

*   Okulda yarışmaya katılan öğrencilerin ilk elemesi okuldaki öğretmenlerden oluşturulmuş kurul tarafından yapılacaktır. Okul birincisi seçilen öğrencilerin bilgisi aşağıdaki takvime göre ilgili komisyona bildirilecektir.

*   Faaliyet takvimi ve yarışma şartnamesi aşağıdaki gibidir.

SIRA NO

FAALİYET TAKVİMİ

BAŞLANGIÇ TARİHİ

BİTİŞ

TARİHİ

1

İl/ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yarışmanın okullara duyurulması

27.01.2020

31.01.2020

2

Okul müdürlüklerince yarışmaların öğrencilere duyurulması, yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerin belirlenmesi.

03.02.2020

07.02.2020

3

Yarışmacı öğrencilere 40 Hadis kitapçıklarının gönderilmesi

10.02.2020

11.02.2020

4

Okul müdürlüklerince, yarışmaya başvuran öğrenciler arasında okul içi elemelerin yapılması

16.03.2020

20.03.2020

5

 Okul müdürlüklerince okul birincilerinin yarışmayı düzenleyen kurula bildirilmesi

24.03.2020

27.03.2020

6

Bildirilen öğrencilerin tespiti ve listenin açıklanması

27.03.2020

 

7

Yarışmaya Katılan Okul birincileri ile İL FİNALİNİN İCRASI ve ÖDÜL TÖRENİ

18.04.2020

19.04.2020

    

 

YARIŞMA KURALLARI:

 

*Öğrenciler, MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün 40 Hadis Etkinlik Yarışmalarındaki hadislerden sorumlu olacaklardır

 

*Yarışmacı öğrenciler, seçilen hadislerin tamamını “Seçici Kurulun” belirleyeceği sıra ile okuyacaktır.

 

*Okul / İl Yarışmaları Bireysel Sözlü Bilgi Yarışması şeklinde yapılacaktır.

 

*Yarışmada, öğrenciler DOĞRU OKUMA (Metin ve Tercüme), MİMİKLER, VURGULU OKUMA (metin ve anlam), HİTABET (konuşma) tekniğinde ve SERİ okunması ölçütleri dikkate alınarak değerlendirilecektir.

 

*Dağıtılan kitapçıkta bulunan hadislerin Arapça metninin baş tarafından bir iki kelime hatırlatılacak, yarışmacı bu hadisi Arapça olarak okuyacak sonra da Türkçe tercümesini söyleyecektir.

 

*Hadisler, Arapça ve Türkçe anlamı ile ezberlenecektir.

 

*Hadislerin okunmasında vurgu ve tonlamalara dikkat edilecek bu husus, puanlamaya etki edecektir.

 

*Hadisler tane tane ve anlaşılır şekilde okunacaktır.

 

*Hadisler ezberlenirken parantez içlerindeki metinler de (açıklamalar) dâhil olmak üzere verilen bütün kelimeler ezberlenecek, metinde olmayan bir kelimenin söylenmesi veya eksik söylenmesi puanlamayı etkileyecektir.

 

*Yarışmada öğrenciler değerlendirme ölçeğine göre 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilecektir. Her bir üyenin verdiği puanların toplamı seçici kurul sayısına bölünmek suretiyle elde edilecek puan yarışmacının puanı olacaktır.

 

*Puanların eşitliği halinde, seçici kurul tarafından belirlenen bir hadisin verdiği mesaj konusunda eşit puan alan öğrencilerin yazılı yorumu alınıp değerlendirilecek bu sonuca göre sıralama yapılacaktır.

 

*Yarışma şartnamesi, www.bolimder.org.tr web sayfasından da temin edilebilir.

 

 

DEĞERLENDİRME:

 

Yarışmacı öğrenciler Seçici Kurul tarafından şu ölçütlere göre değerlendirilecektir:

 

Ezber ve Doğru Okuma (40 Hadis Kartelâsındaki Arapça metne uygunluk)                   :  30 Puan

 

Ezber ve Doğru Okuma (40 Hadis Kartelâsındaki Türkçe metne uygunluk)                   :  30 Puan

 

Jest ve Mimikler, Vurgulu Okuma                                                                                       :   20 Puan

 

Hitabet (Arapça metin) Kesintiye uğramadan okumak                                                     :  10 Puan

 

Hitabet (Türkçe metin) Kesintiye uğramadan okumak                                                       :  10 Puan

 

 

Ortaokul Ödülleri   :

 

Birincilik ödülü                       : 1.000,00 lira

 

İkincilik ödülü                        :    750,00 lira

 

Üçüncülük ödülü                    :    500,00 lira

 

Mansiyon ödülü (4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.11,12,13,14,15,16,17) :  250,00 lira

 

Lise Ödülleri:

 

Birincilik ödülü                       : 1.000,00 lira

 

İkincilik ödülü                        :    750,00 lira

 

Üçüncülük ödülü                    :    500,00 lira

 

Mansiyon ödülü (4. 5. 6. 7. 8)            :    250,00 lira

 

 

 

DİĞER HÜKÜMLER:

 

          Şartnamede belirtilmeyen hususlarda ve tereddüt halinde BOLİMDER  (Bolu Önder İmam Hatipliler Derneği) kararları geçerlidir.

 

          Yarışmaya katılan her öğrenci yarışma şartlarını okuyup kabul etmiş sayılır.

 

          Okul elemelerinde ve okul birincilerinin belirlenmesi ve yarışmayı düzenleyen kurula bildirilmesinde ki tüm sorumluluk okul müdürlüğündedir.

 

          Belirlenen başvuru tarihlerinden sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.


İRTİBAT :  ZEKAİ ÖZTÜRK  0505 914 45 10

                  YUNUS DUMAN  0535 968 48 81