GENEL KURUL İLANI

TARİH -KARAR NO: 27.09.2021 - 2021/11

BOLU ÖNDER İMAM HATİPLİLER DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN Derneğimizin 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın birincisi 23 Ekim 2021 Cumartesi Günü saat 14.00’de Bolu Öğretmenevinde aşağıdaki gündemle, bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, yeter sayı aranmaksızın, aynı gündem ile 30 Ekim 2021 tarihinde(Cumartesi) aynı yer ve yine aynı saatte yapılacaktır. Gereğini bilgilerinize rica eder, ilginize ve katılımınıza şimdiden teşekkür ederim. 7. Olağan Genel Kurul Gündemi; 1 - Açılış 2 - İstiklal Marşı 3 - Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi 4 - K. Kerim okunması 5 - Dernek Başkanının Konuşması 6 - Yönetim Kurulu çalışma raporu ile Denetim Kurulu raporunun okunması, 7 - Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası, 8 - Tüzük değişikliği teklifinin görüşülmesi, 9 - Başkan Adayı/Adaylarının Konuşmaları (İsteğe Bağlı) 10- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi, 11- Dilek ve temenniler, 12- Kapanış.